Nadproża L19/9

       Produkowane przez naszą firmę prefabrykowane nadproża typu L19/9 występują w rozmiarach od 0,90÷2,70 m ze zmienną długością co 30 cm. Naproża L19/9 o długościach od 0,90 do 1,80 m mogą być obustronnie obciążane stropami (D), natomiast przy długości powyżej 1,80 m nadproża mogą być obciążane stropem tylko z jednej strony (N). W zależności od grubości ściany możemy stosować jedną, dwie lub trzy belki nadprożowe obok siebie. Belki nadprożowe mogą być stosowane we wszystkich typach budynków mieszkalnych, spełniających założenia wyjściowe do projektowania.

       Belki wykonane są z betonu klasy C20/25, a zbrojenie prefabrykowane, w które wyposażone są nadproża, jest dla każdej długości inne. Oferowane nadproża prefabrykowane odpowiadają wymaganiom normy PN-EN 845-2 „Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów. Część 2: Nadproża”.

 Parametry techniczne :

nadproże L19

 

 

Lp. Długość nadproża

Możliwość obciążenia stropem nadproża:

Masa 1szt Ilość na palecie
 1  0,90m. D (obustronnie)  31kg 24szt.
 2  1,20m. D (obustronnie)   41kg 24szt.
 3  1,50m. D (obustronnie)   51kg 24szt.
 4  1,80m. D (obustronnie)   61kg 24szt.
 5  2,10m. N (jednostronnie)  71kg 20szt.
 6  2,40m. N (jednostronnie)   82kg 18szt.
 7  2,70m. N (jednostronnie)   92kg 16szt.

 

 Poniżej prezentujemy zdjęcia naszych belek.

  belka nadprożowa