Beton towarowy

       Beton towarowy produkowany przez naszą firmę spełnia wymagania normy PN-EN 206:2014-04 "Beton-Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność". Podczas produkcji pobierane są zgodnie z Zakładową Kontrolą Produkcji próbki betonowe o wymiarach 15x15x15cm, a następnie po 28 dniach badane przez niezależne laboratorium. Stosujemy surowce renomowanych dostawców, a także wyrywkowo poddajemy je kontroli w laboratorium, dlatego nasz beton towarowy jest produktem najwyższej jakości. Posiadany przez nas węzeł betoniarski o wydajności 60 m3/h pozwala na dozowanie składników z dokładnością ±3%, dzięki czemu uzyskujemy beton towarowy o powtarzalnych właściwościach.

  Oferujemy następujące produkty:

Lp.

Rodzaj

Klasa wytrzymałości

Frakcja kruszywa

Klasa konsystencji

1.             Beton Towarowy              C8/10 0÷8mm S1÷S5
C8/10 0÷16mm S1÷S5
C12/15 0÷8mm S1÷S5 
C12/15 0÷16mm S1÷S5 
C16/20 0÷8mm S1÷S5 
C16/20 0÷16mm S1÷S5 
C20/25 0÷8mm S1÷S5 
C20/25 0÷16mm S1÷S5 
C25/30 0÷8mm S1÷S5 
C25/30 0÷16mm S1÷S5 
C30/37 0÷8mm S1÷S5 
C30/37 0÷16mm S1÷S5 
C35/45 0÷8mm S1÷S5 
C35/45 0÷16mm S1÷S5 
2.  Stabilizacja   Rm 1,5 MPa 0÷2 mm       
Rm 2,5 MPa 0÷2mm
Rm 5 MPa 0÷2mm
3.  

Podsypka cementowo-piaskowa

  
PCP 1:4 0÷2mm
PCP 1:3 0÷2mm 
PCP 1:2 0÷2mm 
4. Chudy beton B6÷9 MPa 0÷16mm

 

 Korzyści ze stosowania betonu towarowego:

  • oszczędność kosztów - niskie nakłady związane z wytwarzaniem,
  • możliwość regulacji czasu wiązania mieszanki betonowej (przyspieszanie, opóźnianie),
  • uzyskiwanie betonu o wysokiej wytrzymałości na ściskanie,
  • optymalnie dobrany stos okruchowy kruszyw (piaski, żwiry różnych frakcji) wpływa na właściwości mechaniczne oraz trwałość betonu,
  • plastyczność - możliwość projektowania dowolnych form dzięki takim właściwością mieszanki betonowej jak płynność i zdolność do zagęszczania.

Zastosowanie:
       Beton towarowy jest materiałem wszechstronnego zastosowania. W większości przypadków możliwość jego wykorzystania zależy od inwencji twórczej i pomysłowości osoby projektującej. Podstawowym zadaniem betonu towarowego jest stanowienie elementów konstrukcyjnych budowli, głównie w elementach żelbetowych i strunobetonowych.
Najczęściej jest on wykorzystywany do budowy ław fundamentowych, płyt fundamentowych, ścian, słupów oraz stropów.

 Transport i pompowanie betonu.

       Nasza firma oferuje transport wraz z rozładunkiem betonu przy użyciu:

  • betonomieszarek o pojemności 2-10 m3
  • pompogruszek o pojemności 2-10 m3 z wysięgiem do 28 m
  • pompy renomowanej firmy SEBSA.
beton towarowy-1 beton towarowy-2
beton towarowy-3 beton towarowy-4
beton towarowy-5 beton towarowy-6
beton towarowy-7 beton towarowy-8
beton towarowy olsztynek beton towarowy olsztynek