Żwir-  luźna skała osadowa należąca do grupy psefitów. Składa się z obtoczonych okruchów skalnych (tzw. otoczaków) o średnicy przekraczającej 2 mm (zwykle od kilku do kilkunastu cm).
W zależności od genezy wyróżnia się żwiry: morskie - nagromadzone na morskich wybrzeżach, jeziorne - związane z sedymentacją w jeziorach, rzecznolodowcowe - związane z przepływem wód lodowcowych, rzeczne - związane z działalnością rzek.
Ze względu na duże rozmiary ziaren żwiru możliwe jest zbadanie jego cech strukturalnych i teksturalnych (tekstura skał), pozwalających z kolei na określenie warunków i długości transportu, a także środowiska sedymentacji.
Występuje przede wszystkim w osadach czwartorzędowych, budując m.in. kamieniste plaże u podnóży klifów, terasy oraz koryta rzeczne. Znajduje zastosowanie w budownictwie i jako materiał drogowy. W wyniku scementowania żwirów powstają zlepieńce.