Strop TERIVA 4.0/1 jest gęstożebrowym stropem   monolityczno-prefabrykowanym o wysokości docelowej 24cm. Część prefabrykowaną stanowią belki z betonu C25/30 z zatopioną w nim kratownicą oraz lekkie pustaki których masa nie przekracza 16,5kg. Belki układa się na budowie w rozstawie co 60cm, a następnie układa się na nich pustaki. Do wypełniania przestrzeni pomiędzy pustakami stropowymi używany jest beton o wytrzymałości minimum C16/20, którego wysokość ponad pustaki ma wynosić 30mm. Strop TERIVA 4.0/1 jest przewidziany na obciążenie charakterystyczne ponad ciężar własny konstrukcji wynoszące 4,0kN/m2.

 

Zalety stropu TERIVA 4,0/1:

  •  zdecydowane ograniczenie powierzchni szalowania(deskowania) stropu,
  •  ograniczenie ilości podpór montażowych,
  •  brak konieczności wykorzystywania ciężkiego sprzętu do ustawiania na budowie(wszystkie elementy stropu może zamontować brygada 2 osobowa)

 szybki i niezależny montaż na budowie.

 Produkowane belki i pustaki stropowe spełniają wymagania normy PN-EN 15037-1:2011 „Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Część 1: Belki” oraz PN-EN 15037-2+A1:2011 „Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe. Część 2: Pustaki betonowe”.

Lp. Parametr Pustak stropowy Belka stropowa
1 Wymiary szerokość 52cm 12cm
wysokość 21cm 4cm
długość 24cm 240÷720cm
2 * Deklarowana odporność na siłę skupioną..PRK                                                     ** Klasa betonu * PRK =1,5kN ** C25/30
3 Zużycie na 1m² stropu 6,7szt. 1,7mb/1m² stropu
4 Masa <16,5kg 11,52kg/mb
5 Zużycie nadbetonu na 1m² stropu 0,08m³
*   dotyczy pustaków stropowych
** dotyczy belek stropowych